شرکت با مسئولیت محدود چیست و چگونه کار می کند؟

0

شرکت های تجاری انواع و اقسام زیادی دارند و بر اساس شرایط خاصی دسته بندی شده اند. شرکت های مسئولیت محدود نیز یکی از انواع اصلی شرکت های تجاری است. در این مطلب با مفهوم شرکت با مسئولیت محدود، مزایای شرکت با مسئولیت محدود، شروط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و شرایط انحلال این شرکت ها آشنا خواهید شد.

شرکت های تجاری انواع و اقسام زیادی دارند و بر اساس شرایط خاصی دسته بندی شده اند. شرکت های مسئولیت محدود نیز یکی از انواع اصلی شرکت های تجاری است که به مانند انواع دیگر دارای ساختار خاص خود است. در این مطلب از سندباد قصد داریم که مروری بر چگونگی و شرایط تشکیل، اهمیت و مزایا و چگونگی انحلال این شرکت ها داشته باشیم.

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسؤولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد و فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود.

 • در اسم شرکت باید عبارت یا مسئولیت محدود قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
 • اسم شرکت، نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد.
 • شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی آن تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

شرکت با مسئولیت محدود چه مزایایی دارد؟

شرکت های سهامی غالباً احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک زیادی داشته باشند و برای حفظ حقوق شرکا، مقررات زیادی وضع شده است.

شروط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

دو شرط برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد.

 1. شرکت نامه نوشته و امضا شده باشد. در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی به چه میزان تقویم شده است.
 2. سرمایه تماماً تأدیه و پرداخت شده باشد.

منظور از سهم الشرکه چیست؟

سهمی که هر شریک از سرمایه دارد و به موجب آن در شرکت با مسئولیت محدود شریک است، سهم الشرکه نامیده می شود. سهم الشرکه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد ولی در هر حال باید تمام آن پرداخت شود. سهم الشرکه باید در ابتدای ورود به شرکت، به وسیله تمام شرکا در شرکت نامه ذکر شود. سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید.

انتقال سهم الشرکه چگونه صورت می گیرد؟

سه شرط برای انتقال سهم الشرکه افراد وجود دارد.

 1. رضایت تعدادی از شرکا که سه چهارم سرمایه را دارند، جلب شود.
 2. شرکای راضی اکثریت عددی داشته باشند.
 3. فقط به موجب سند رسمی انتقال انجام شود.

مجمع عمومی شرکت مسئولیت محدود چگونه است؟

هر یک از شرکا، به نسبت سهمی که در شرکت دارند، دارای رأی خواهد بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.

منظور از سرمایه احتیاطی در شرکت مسئولیت محدود چیست؟

در شرکت با مسئولیت محدود نیز مانند شرکت سهامی، هیئت مدیره مکلف است، هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید و ادامه آن اختیاری است.

هیئت نظار چیست؟

هر شرکت با مسئولیت محدود که عدد شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار بوده و حداقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد.

هیئت نظار چه وظایفی دارد؟

این است که اطمینان حاصل کند که مقررات راجع به تأدیه تمام سرمایه و تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی به عمل آمده است.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

شرکت با مسئولیت محدود در موارد زیر منحل می گردد.

 • وقتی که شرکت مقصودی را برای آن تشکیل شده و انجام داده با انجام آن غیر ممکن باشد.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و مدتی منقضی شده باشد.
 • در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
 • در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه باشید.
 • در مورد فوت یکی از شرکا، اگر در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

سخن آخر

شرکت های مسئولیت محدود از انواع اصلی و مهم شرکت های تجاری هستند که دارای ساختار ویژگی های منحصر به فرد خود هستند. در این مطلب به موضوعات مختلفی در خصوص این نوع از شرکت ها پرداخته شد. خوشحال خواهیم شد که نظرات و تجربیات خود را در خصوص این مطلب با ما در میان بگذارید.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here