امارات بررسی جامع عوامل مؤثر بر صادرات و واردات در این کشور

0

در این مطلب با عوامل مؤثر بر صادرات و واردات ایران در کشور امارات، اهمیت صادرات و واردت در کشور امارات، عوامل مؤثر بر صادرات و واردات در کشور امارات و صادرات به امارات در کوتاه مدت و بلند مدت آشنا خواهید شد.

عوامل مؤثر بر صادرات و واردات ایران در کشور امارات

امارات متحده عربی از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود که دارنده یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ساخت و ساز نه تنها در خاورمیانه بلکه در سرتاسر جهان است اما ورود به بازار این کشور از واردات و صادرات از قوانین نسبتاً سختی پیروی می‌کند و به سادگی دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه مانند کشور عمان نیست.

بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوق یا در حال واردات و صادرات به کشور امارت هستند یا رویای آن را در سر می‌پرورانند. در این مطلب از سندباد سعی خواهیم کرد که عوامل مؤثر بر میزان واردات و صادرات به کشور امارات از سوی ایران را بررسی کنیم.

اهمیت صادرات و واردت در کشور امارات

اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. از طرفی شناخت و میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی می‌تواند به رشد صادرات کمک کند. با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اینکه امارات جزء بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران است و سطح روابط دو کشور در سال‌های اخیر بیشتر نیز شده است.

نتایج کوتاه مدت نشان داد که درآمد سرانه امارات تأثیر مثبت و معنادار، نرخ ارز مؤثر واقعی ایران تأثیر منفی و معنادار و وقفه آن تأثیر مثبت و معنادار، سطح عمومی قیمت‌ها در امارات نسبت به ایران تأثیر منفی و معنادار و وقفه آن تأثیری مثبت و معنادار، شاخص باز بودن تجاری امارات تأثیری بی‌معنی و وقفه آن تأثیری منفی و معنادار بر صادرات غیرنفتی ایران به امارات دارد. در بلندمدت نتایج حاکی از معنادار بودن درآمد سرانه امارات، نرخ ارز مؤثر واقعی ایران و شاخص باز بودن تجاری امارات است. درآمد سرانه امارات و نرخ ارز مؤثر واقعی ایران اثری مثبت و شاخص باز بودن تجاری امارات اثری منفی بر صادرات غیرنفتی ایران به کشور امارات در بلندمدت دارد.

امروزه به سختی می‌توان کشوری را در جهان یافت که از نظر اقتصادی خودکفا باشد. محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی به دلیل کوچک شدن دامنه انتخاب محصولات، کاهش کیفیت کالاها و افزایش قیمت‌ها باعث پایین آمدن سطح رفاه مردم یک کشور شده است؛ بنابراین در عصر حاضر موفقیت یا ناکامی اقتصادی کشورها را نمی‌توان صرفاً با توجه به وضعیت اقتصاد داخلی آن‌ها مورد ارزیابی قرار داد، چرا که تعامل با اقتصاد جهانی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

عوامل مؤثر بر صادرات و واردات در کشور امارات

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل مؤثر بر صادرات به کشور امارات، با افزایش یک درصدی در صادرات محصولات غیر نفتی در یک سال معین به کشور امارات، میزان صادرات غیر نفتی سال بعدی 41 درصد افزایش می‌یابد. با افزایش یک درصدی در درآمد سرانه کشور امارات، میزان واردات آن از کشور ایران به میزان 48/2 درصد افزایش پیدا می‌کند. افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی ایران در همان سال تأثیر منفی بر صادرات غیر نفتی دارد، به طوری که با افزایش یک درصدی نرخ مذکور، میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشور امارات در همان سال به میزان 69 درصد کاهش می‌یابد. این مسئله به وابستگی صادرات غیر نفتی ایران به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مربوط می‌شود. چراکه افزایش تولید پروسه‌ای زمان‌بر است و ضمن آنکه هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی افزایش می‌یابد و همین امر تولید صادراتی کشور را در ابتدا محدود می‌کند. البته بعد از یک سال، صادرات غیر نفتی به امارات به تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی واکنش نشان می‌دهد، به طوری که به ازای یک درصد افزایش در نرخ ارز، میزان صادرات غیر نفتی ایران به امارات 85 درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس نتایج به دست آمده به ازای یک درصد رشد بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها در امارات نسبت به ایران، میزان صادرات غیرنفتی ایران به امارات در ابتدا به میزان 61/1 درصد کاهش و با یک سال وقفه به میزان 68/1 درصد افزایش می‌یابد. دلیل این امر را این‌گونه می‌توان توجیه کرد که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در امارات نسبت به ایران در ابتدا باعث تضعیف درهم امارات در مقایسه با ریال ایران می‌شود؛ همین امر به مفهوم افزایش قیمت کالاهای وارداتی به امارات است، لذا طبیعی است که تقاضا برای کالاهای صادراتی ایران در امارات کاهش یابد، اما بعد از یک سال روند معکوس می‌شود؛ چراکه صادرکنندگان ایرانی فرصت کافی برای افزایش تولید و بهره‌مندی از قیمت‌های بالاتر محصولات در امارات را برخوردار بوده‌اند.

شاخص باز بودن تجاری امارات با یک سال وقفه، تأثیر معنادار و معکوسی بر روی میزان صادرات غیر نفتی ایران به امارات خواهد داشت. به طوری که با افزایش یک درصدی در نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی امارات بعد از یک سال به میزان 41/1 درصد از صادرات غیر نفتی ایران به این کشور کاسته خواهد شد. این امر را می‌توان چنین تفسیر کرد که با باز بودن تجاری بیشتر کشور امارات ورود سایر کشورها به بازارهای آن با سهولت بیشتری رخ می‌دهد و محصولات صادراتی ایران با محصولات صادراتی کشورهای رقیب توان رقابت ندارد و لذا به مرور، ایران سهم بازاری خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که با افزایش باز بودن تجاری، سهولت و کاهش هزینه‌ها در امر تجارت با کشور امارات رخ می‌دهد.

مطلب پیشنهادیقوانین صادرات و واردات در کشورهای خاورمیانه چیست؟

نتایج مطالعات و تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده‌اند حاکی از این هستند که با افزایش یک درصد در درآمد سرانه امارات، صادرات غیر نفتی ایران به بازارهای امارات به میزان 981/3 درصد افزایش خواهد یافت. وجود این رابطه مثبت، بیانگر این واقعیت که رشد اقتصادی کشور امارات موجب رشد تجارت این کشور می‌گردد. کشش ارزش صادرات نسبت به نرخ واقعی ارز در بلندمدت معنی‌دار و مثبت است که نشان می‌دهد با افزایش نرخ واقعی ارز با ثابت بودن سایر شرایط، قیمت کالاهای صادراتی برای کشور امارات کاهش یافته و به تبع آن تقاضا برای کالای صادراتی افزایش می‌یابد و میزان دریافتی صادرکننده افزایش یافته و انگیزه صادرات تقویت می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از افزایش صادرات غیر نفتی ایران به بازارهای امارات به میزان 34 درصد به ازای افزایش یک درصدی در نرخ ارز مؤثر واقعی ایران است.

علاوه بر این، نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص شرایط و پیش نیازهای سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات در کشور امارات نشان داده است که ضریب متغیر سطح عمومی قیمت‌ها در امارات نسبت به ایران تأثیر معناداری بر صادرات ایران به کشور امارات در بلندمدت ندارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که با افزایش یک درصدی در باز بودن شاخص تجاری امارات، صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای امارات 565/2 درصد کاهش خواهد یافت. این ضرایب ضرورت برنامه‌ریزی در جهت افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع صادراتی کشور ایران به کشور امارات را بیش از پیش الزام می‌بخشد.

صادرات به امارات در کوتاه مدت و بلند مدت

به دلیل نقش و اهمیت صادرات در توسعه کشورها از جمله ایران، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی کشور ایران به امارات پرداخته شده است. نتایج کوتاه‌مدت نشان داد که درآمد سرانه امارات تأثیر مثبت و معنادار، نرخ ارز مؤثر واقعی ایران تأثیر منفی و معنادار و وقفه آن تأثیر مثبت و معنادار، سطح عمومی قیمت‌ها در امارات نسبت به ایران تأثیر منفی و معنادار و وقفه آن تأثیری مثبت و معنادار، شاخص باز بودن تجاری امارات تأثیری بی‌معنی و وقفه آن تأثیری منفی و معنادار بر صادرات غیرنفتی ایران به امارات دارد.

در بلندمدت نتایج حاکی از معنادار بودن درآمد سرانه امارات، نرخ ارز مؤثر واقعی ایران و شاخص باز بودن تجاری امارات است. درآمد سرانه امارات و نرخ ارز مؤثر واقعی ایران اثری مثبت و شاخص باز بودن تجاری امارات اثری منفی بر صادرات غیرنفتی ایران به کشور امارات در بلندمدت دارد.

با توجه به نتایج مذکور در صورتی که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی در کشور ایران بتوانند نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها در کشور را نسبت به کشور امارات در سطح پایین نگه دارند و همچینن از میزان وابستگی صادرات غیرنفتی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بکاهند، می‌توان انتظار داشت با افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی نیز بتواند افزایش صادرات غیرنفتی به کشور امارات را بیشتر در جهت مثبت آن متأثر کند.

به هر حال در بلندمدت تنها با افزایش ویژگی رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی و صادراتی است که کشور ایران می‌تواند در امارات سهم بازاری خود را حفظ و ارتقاء دهد. در این راستا توجه جدی دولت و بنگاه‌های صادراتی در جهت افزایش نوآوری‌ها، بهره‌مندی از تکنولوژی‌های بالاتر و افزایش صرفه به مقیاس تولید و در یک کلمه افزایش کیفیت و نوآوری و کاهش بهای تمام شده کالاهای صادراتی ضرورت دارد.

سخن آخر

کشور امارات و شهر دبی با برخورداری از بازارهای بسیاری بزرگی که به ویژه در حوزه‌های مختلفی همچون صنعت ساخت و ساز در اختیار شرکت‌های داخلی و خارجی قرار می‌دهند بستر بسیار مناسبی برای صادرات و واردات را در خاورمیانه به دست داده‌اند. صادرات از ایران به این کشور نیز تحت عوامل و فاکتورهای مختلفی قرار می‌گیرد که در این مطلب به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شد.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here