اقلیم کردستان عراق : بررسی قوانین و ضوابط سرمایه گذاری در این اقلیم

0

در سال های اخیر اقلیم کردستان علی رغم فراگیر شدن آشوب در جای جای عراق از معدود مناطقی از این کشور بود که از امنیت نسبی برخوردار بود و همین موضوع بستر مناسبی را برای فعالیت های تجاری گسترده به دست می داد. اقلیم کردستان نیز به مانند بسیاری از دیگر کشورها قوانین و مقررات مشخصی را به منظور فعالیت شرکت های سرمایه گذاری تدوین کرده است که در این مقاله به مهم ترین آن ها پرداخته شده است.

قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

بر اساس تبصره (1) از ماده (56) در قانون شماره (1) که در سال 1992 بازبینی و اصلاح شده است و همچنین با توجه درخواست هیئت وزرای اقلیم کردستان، مجلس ملی کردستان در جلسه‌ای به مورخ 2006/7/4 به صدور قوانین زیر در خصوص سرمایه گذاری در این اقلیم اقدام کرده است.

فصل اول: احکام کلی قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان عراق

قسمت اول: توضیحات مربوط به فصل اول از قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان عراق

ماده 1

اصطلاحاتی که در زیر آورده شده است با توجه به شرایط این اقلیم معنی و شرح آن در مقابل اصطلاح ارائه شده است.

 1. اقلیم: اقلیم کردستان عراق
 2. حکومت: حکومت اقلیم کردستان
 3. انجمن: انجمن عالی سرمایه‌گذاری (هیئت سرمایه‌گذاری)
 4. رئیس: رئیس انجمن عالی سرمایه‌گذاری
 5. هیئت: هیئت سرمایه‌گذاری در اقلیم
 6. رئیس هیئت: رئیس هیئت سرمایه‌گذاری
 7. پروژه: فعالیت‌های اقتصادی و یا پروژه‌های سرمایه‌گذاری که اشخاص حقوقی و حقیقی بر روی زمینی که از سوی این هیئت اختصاص داده شده است با سرمایه داخلی و یا خارجی انجام می‌دهند به طوری که با احکام این قانون و تمامی قوانین و مقررات مطرح شده توسط آن مطابقت دارند.
 8. مالیات: کلیه قوانین مالیات که در قانون تعریف شده است را شامل می‌شود.
 9. سرمایه‌گذار: اشخاص حقیقی و حقوقی که در اقلیم کردستان طبق این قانون سرمایه‌گذاری می‌کنند، حال چه اشخاص بومی و چه اشخاص خارجی باشند.
 10. مراجع ذی‌ربط: کلیه مراجع حکومتی که انجام امور پروژه به آن‌ها مربوط می‌شود را شامل می‌گردد.
 11. سرمایه در گردش: مقدار ارز خارجی یا ملی که برای پروژه پیش‌بینی شده است.
 12. سرمایه خارجی: سرمایه خارجی، کلیه وسایلی که دارای ارزش می‌باشند و سرمایه‌گذار خارجی در اقلیم بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.

قسمت دوم: زمینه‌های سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

ماده 2

این قانون در واقع شامل پروژه‌ای است که هیئت در یکی از زمینه‌های زیر بر روی آن موافقت می‌کند.

 1. صنایع تولید، برق و خدماتی که به آن‌ها مربوط است.
 2. کشاورزی در هر همه زمینه‌های گیاهی و دامی، جنگلبانی و خدماتی که به آن‌ها مربوط می‌شود.
 3. هتل، پروژه‌های گردشگری (توریستی)، تفریحی و شهربازی‌ها.
 4. بهداشت و محیط‌زیست؛
 5. تحقیقات علمی، فنّاوری و علوم روز؛
 6. حمل و نقل؛
 7.  بانک، شرکت‌های بیمه و سازمان‌های دارایی؛
 8. پروژه‌های زیربنایی اقتصادی مانند بنا سازی، مسکن، راه‌سازی، راه‌آهن، فرودگاه، سیستم‌های آبیاری و سدها.
 9. مناطق آزاد و مناطق تجاری مدرن (بازارهای تجاری مدرن) و کلیه خدمات مشاوره‌ای که به آن‌ها مربوط می‌شود؛
 10. آموزش در همه زمینه‌ها در چارچوب سیاست‌های آموزشی در اقلیم کردستان
 11. هر پروژه‌ای در هر بخش دیگر، به تشخیص انجمن، که احکام این قانون شامل آن‌ها نیز می‌شود.

قسمت سوم: قانون کار و سرمایه‌گذار خارجی در اقلیم کردستان

ماده 3

بر اساس قوانین سرمایه‌گذاری اقلیم کردستان قانون کار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذاری بومی است و سرمایه‌گذار خارجی مجاز است سرمایه پروژه‌ای که در اقلیم کردستان انجام می‌دهد به نام خود داشته باشد.

قسمت چهارم: تخصیص زمین در قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

ماده 4

 1. این گروه یا هیئت با هماهنگی با نگرانی‌ها و درخواست‌های وزارت و ادارات مربوطه (سازمان‌های مربوطه)، کلیه اماکن مورد نظر را در هر استان برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند و در آینده نیز طبق این قانون عمل خواهد شد. محل‌های مخصوص پروژه‌های مورد نظر توسط این هیئت و در نقشه‌ها مشخص می‌شود که این مکان‌ها مخصوص پروژه‌های این هیئت است.
 2. ادارات یا مراجع ذی‌ربط با هماهنگی هیئت، اماکنی که در شهر‌ها و حومه آن‌ها به پروژه نیاز دارد، بر روی نقشه مشخص نموده و برای آن‌ها زمین اختصاص داده می‌شود و آن‌ها را به روش اجاره و با قیمت مناسب و طبق قوانینی که در هیئت تصویب می‌شود و بدون توجه به قوانین فروش و اجاره املاک دولتی در اقلیم، در اختیار سرمایه‌گذاران در اقلیم کردستان قرار می‌دهند.
 3. انجمن مجاز است با پیشنهاد هیئت، کلیه املاکی که برای پروژه سرمایه‌گذاری طبق قانون اختصاص داده شده است با قیمت مناسب که هیئت پیشنهاد می‌کند و یا به‌صورت بلاعوض به نام سرمایه‌گذار سند بزند. مشروط بر اینکه اولویت و ضرورت این پروژه‌ها و منافع ملی در نظر گرفته شود و این امر بدون در نظر گرفتن احکام قانون فروش و اجاره املاک دولتی در اقلیم انجام خواهد گرفت.
 4. در اداره ثبت اسناد و املاک، مقابل کلیه املاکی که برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابند، عبارت متعلق با سازمان مستغلات نوشته می‌شود و این نوشته تنها با تائید کتبی هیئت از اعتبار خواهد افتاد. انجام این امر مستلزم انجام کامل تعهدات سرمایه‌گذار است.
 5. جهت رسیدن به اهداف مورد نظر، هیئت این اختیار را دارد کلیه املاکی که جزء املاک دولتی محسوب می‌شوند و بدون هر گونه هزینه‌ای، به نام هیئت سند بزند. همچنین کلیه املاکی که به اشخاص حقیقی تعلق دارد با رعایت قانون و با عدالت کامل تمامی خسارت احتمالی به صاحبان املاک پرداخت نموده و سند آن را به نام هیئت بزند.
 6. سرمایه‌گذار حق خرید و اجاره املاک و ساختمان‌های را که برای تأسیس و گسترش و توسعه و تنوع بخشیدن به پروژه به آن نیاز دارد را می‌تواند مطابق با مساحت و مدت زمان منطبق با اهداف و نیازهای واقعی پروژه و با در نظر گرفتن احکام بند 3 این ماده این قانون، نسبت به خرید و یا اجاره آن‌ها اقدام نماید.
 7. بر اساس قوانین سرمایه‌گذار‌ی در اقلیم کردستان مشخص کردن کلیه زمین‌هایی که برای پروژه سرمایه‌گذاری لازم و ضروری تشخیص داده شوند، طبق این قانون و حد و حدود مساحتی که در برنامه اهداف پروژه مشخص شده است انجام خواهد شد. از طرفی هم طبق شروطی خاص که از سوی هیئت مشخص شده است و بدون در نظر گرفتن احکامی که در این باره موجود است، به عنوان ملزومات حقیقی پروژه در نظر گرفته می‌شود.
 8. طبع قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان، هر گونه تغییر مکان پروژه مشمول کلیه قوانین و شروط در نظر گرفته شده برای مکان پروژه قبلی می‌شود.
 9. مراجع ذی‌ربط با هماهنگی با هیئت، خدمات عمومی مانند آب و برق و فاضلاب و جاده و غیره برای پروژه را فراهم می‌کنند. مشروط بر اینکه درصدی از پروژه به این امر اختصاص داده شود.
 10. گذشته از اینکه سرمایه‌گذار خارجی طبق احکام این قانون هم دارای حق مالکیت و اجاره زمین و ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری است، در راستای منافع پروژه، سرمایه‌گذار پس از اخذ مجوز و با رعایت مقررات، حق اجاره منزل مسکونی و ماشین‌آلات را دارا است.

فصل دوم: امتیازات و تعهدات در قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

قسمت اول: معافیت از مالیات و گمرک در قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

ماده 5

 1. پروژه از کلیه مالیات‌های رسمی غیر گمرکی به مدت 10 سال و از تاریخ آغاز تقدیم پروژه و یا از تاریخ بهره برداری معاف است.
 2. کلیه ماشین‌آلات و ابزارآلات وارداتی پروژه از کلیه تعرفه‌های گمرکی و شرایط اخذ مجوز وارداتی معاف می‌باشند. مشروط به اینکه از نقاط مرزی اقلیم کردستان وارد شوند و باید به مدت 2 سال پس از موافقت رئیس هیئت با لیست درخواستی به اقلیم وارد شوند و تنها در چارچوب اهداف پروژه مورد استفاده قرار گیرند. در غیر این صورت مشمول معافیت نمی‌شوند و سرمایه‌گذار در برابر آن هم جریمه خواهد شد.
 3. پروژه از کلیه تعرفه‌ها و عوارض گمرکی واردات لوازم یدکی ماشین‌آلات معاف است. به شرط اینکه نرخ آن‌ها از (15%) نرخ ماشین‌آلات تجاوز نکند، اخذ موافقت قبلی هیئت با ارائه لیست لوازم و تعداد آن‌ها ضروری است.
 4. بر اساس قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان، کلیه ابزارآلات و ماشین‌آلات و مواد لازم جهت پیشبرد و گسترش و یا نوسازی پروژه از تعرفه و عوارض گمرکی معاف می‌باشند.
 5. کلیه مواد وارداتی که جهت سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند به مدت 5 سال از تعرفه و عوارض گمرکی معاف می‌باشند البته مشروط بر اینکه تعداد و نوع آن از سوی هیئت مشخص شود، اما اولویت با موادی است که در اقلیم کردستان قابل دسترس نباشد و پروژه به لحاظ کیفی و کمی از آن‌ها بهره ببرد.
 6. سرمایه‌گذار مجاز است طبق احکام این قانون کلیه ملزومات پروژه را وارد کند که از آن جمله می‌توان به ابزار و ماشین‌آلات و مواد اشاره کرد و این ملزومات از کلیه عوارض و تعرفه‌های گمرکی معاف می‌باشند مشروط بر اینکه تنها در خدمت اهداف پروژه باشند.

قسمت دوم: معافیت‌های اضافه در قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

اول: با در نظر گرفتن منافع کلی اقلیم، هیئت این اختیار را برای خود محفوظ می‌دارد که تشویق و تسهیلات بیشتری برای پروژه‌های خدماتی سرمایه‌گذاری دارای مجوز و حائز یکی از شرایط زیر بر اساس طبق احکام این قانون و با زمینه‌سازی که هیئت و در این ارتباط به عمل می‌آورد، انجام دهد.

 1. پروژه‌های که در مناطق محروم به انجام می‌رسند
 2. پروژه‌های که با شراکت سرمایه‌گذار بومی و خارجی به انجام می‌رسد.

دوم: هیئت می‌تواند معافیت‌های مالیاتی اضافه را در مواردی مانند فروش وسایل و تعویض آن‌ها هر 3 سال یک بار برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خدماتی که طبق این قانون به انجام می‌رسند را در نظر بگیرد. به ویژه در پروژه‌هایی همچون ساخت هتل، بیمارستان، مجتمع‌های گردشگری، دانشگاه و مدارس، مشروط بر اینکه وسایل مورد نظر تنها در پروژه‌های مذکور مورد استفاده قرار گرفته باشند و پس از یک سال از صدور موافقت رئیس هیئت (با لیست و تعداد لوازم خریداری شده مشخص) به اقلیم وارد شده باشند.

قسمت سوم: ضمانت‌های قانونی در قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

ماده 7

 1. سرمایه‌گذار مجاز است پروژه سرمایه‌گذاری خود را نزد هر شرکت بیمه‌ای، چه خارجی و چه داخلی که بر اساس معیارهای خود مناسب تشخیص می‌دهد بیمه کند.
 2. سرمایه‌گذار مجاز است از نیروی کار بومی و یا خارجی برای پروژه استفاده کند. ناگفته نماند که اولویت با نیروی کار بومی و طبق قوانین کار اقلیم کردستان است.
 3. سرمایه‌گذار خارجی مجاز به انتقال سود سرمایه خود به خارج از اقلیم کردستان و طبق احکام این قانون است.
 4. نیروی کار خارجی و کلیه اشخاصی که در خارج از اقلیم با آن‌ها در حال معامله هستند مجاز به خارج نمودن پول و حق‌الزحمه خود می‌باشند.
 5. سرمایه‌گذار خارجی منوط به اینکه با احکام قانون و قوانین گمرکی و مالیات کار در اقلیم مغایرت نداشته باشد، مجاز به خارج نمودن سرمایه خود در صورت اتمام پروژه است.
 6. سرمایه‌گذار خارجی مجاز است که پروژه سرمایه‌گذاری خود را به سرمایه‌گذار دیگر، چه خارجی و چه داخلی واگذار نماید و یا از سهم خود از پروژه و به نفع شریک خود خارج شود. در صورت تحقق این امر که با موافقت هیئت صورت خواهد گرفت، سرمایه‌گذار جدید جایگزین سرمایه‌گذار سابق شده و از کلیه حقوق و تعهدات پروژه برخوردار است.
 7. سرمایه‌گذار خارجی مجاز است در جهت منافع پروژه دارای مجوز، طبق احکام این قانون اقدام به افتتاح حساب بانکی، داخلی و یا خارجی و یا هر دوی آن‌ها در یکی از بانک‌های اقلیم و یا خارج از آن نماید.
 8. با در نظر گرفتن قوانین کار در ارتباط با اساسنامه شرکت‌های مشارکتی، شیوه و طبیعت قانون سهامداری آن‌ها به هر صورتی که باشد، پروژه‌هایی که بر اساس احکام این قانون ثبت گردیده است به عنوان پروژه‌های بخش خصوصی شناخته می‌شوند.
 9. طبق قانون سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان، شخص سرمایه‌گذار حق حفظ اطلاعات فنی و اقتصادی پروژه خود را داشته و این امر طبق احکام قوانین و مقررات جاری اقلیم است و هر کس اقدام به افشا کردن اطلاعات مربوط به زمینه‌های فنی، اقتصادی و دارایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کند، طبق قانون مجازات می‌شود.

قسمت چهارم: تعهدات سرمایه‌گذار در قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

ماده 8

بر اساس قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان، سرمایه‌گذار ملزم به انجام تعهدات زیر است.

 1. ارائه شناسنامه سرمایه‌گذاری پروژه‌هایی که به انجام رسانده است و همچنین مشخص نمودن موارد دارایی پروژه‌ها.
 2. سرمایه‌گذار موظف است که هیئت را از اتمام پروژه و شروع بهره برداری و یا سرمایه‌گذاری حقیقی آگاه سازد.
 3. سرمایه‌گذار باید تسهیلات لازم را برای کارمندان مخصوص هیئت جهت جمع‌آوری و دست‌یابی اطلاعات لازم مورد نظر هیئت، در همه زمینه‌های پروژه، فراهم کند.
 4. لیست مخصوص ملزومات وارداتی پروژه را که طبق احکام این قانون از تعرفه‌های گمرکی معاف شده‌اند را به هیئت ارائه نماید.
 5. سلامت محیط‌زیست و امنیت و بهداشت کلی را حفظ نموده و به سیستم‌ها و معیار کنترل کیفیت، طبق استانداردهای جهانی پایبند باشند.
 6. سرمایه‌گذار باید در اسرع وقت نسبت به آموزش نیروی کار بومی پروژه اقدام نماید.

قسمت پنجم: راهکارهای قانونی در صورت تخلف سرمایه‌گذار

ماده 9

 1. در صورت تخلف سرمایه‌گذار از احکام این قانون و یا سایر اسناد منعقد شده میان طرفین، هیئت موظف است علاوه بر اعلام موارد تخلف، خواستار توقف سریع مورد تخلف شود و در مرحله بعد نیز مدت زمان مشخصی را متناسب با تخلف صورت گرفته به منظور رفع اثرات احتمالی آن تعیین کند.
 2. در صورتی که سرمایه‌گذار از تخلف صورت گرفته سرباز زده و در جهت رفع آن اقدامی نکند، طبق احکام بند (1) فوق، هیئت می‌تواند که زمین واگذار شده را مصادره کند و بناهای ساخته شده در زمین را در صورتی که وجود داشته باشد، با نرخ مصالح اسقاطی طبق قانون به نام خود ثبت کند و تمامی مخارج آن هم طبق قوانین مربوطه بر عهده سرمایه‌گذار جدید که زمین به وی واگذار خواهد شد. لازم به ذکر است که متخلف در مقابل عدم انجام تعهدات پاسخگوی کلیه زیان‌های وارده است.
 3. اگر صاحب پروژه بدون کسب موافقت هیئت تمامی زمین واگذار شده برای پروژه و یا قسمتی از آن را اجاره دهد و یا از آن برای اهدافی دیگر استفاده کند، هیئت می‌تواند که تمامی زمین و یا قسمتی را که اجاره داده است پس گیرد و در این صورت صاحب پروژه به دلیل اجاره دادن زمین پروژه و یا استفاده از آن برای اهداف دیگر، باید دو برابر اجاره را تقبل کند. در صورت بازپس‌گیری تمامی زمین پروژه، طبق احکام بند 2 فوق، در مورد بناهایی که بر روی آن انجام داده است، در زمان بازپس‌گیری زمین با سرمایه‌گذار متخلف برخورد می‌شود.

فصل سوم: قوانین ساختار سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

بخش اول: ساختار و وظایف هیئت سرمایه‌گذاری

ماده 10

 1. یک هیئت تحت عنوان «هیئت سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان» تأسیس می‌شود که دارای شخصیت قانونی بوده و مجاز است که کلیه راهکارهای قانونی لازم برای اجرای این قانون را صورت دهد.
 2. این هیئت دارای یک رئیس است که رتبه وزیر و اختیارات او را دارا است و مسئول پیشبرد فعالیت‌ها، نظارت و سرپرستی امور مربوط به وظایف و فرامین دیگر امور هیئت است. این هیئت از سازمان‌های اداره تحقیقات و اطلاعات، اداره سنجش و صدور مجوز پروژه‌ها، اداره امور قانونی، اداری و دارایی و اداره شهرک‌ها و مناطق صنعتی تشکیل شده است.
 3. ساختمان اداری هیئت در اربیل پایتخت اقلیم کردستان قرار دارد و دارای چندین دفتر و نمایندگی در دیگر استان‌ها بوده که مسئول آن دارای رتبه مدیر کل است.
 4. هیئت مجاز است در صورت لزوم، نسبت به دایر نمودن دیگر بخش‌ها و یا ادغام و یا حذف آن‌ها اقدام کند.
 5. ترکیب مدیریت هیئت، شاخه‌ها، وظایف و فرامین آن‌ها توسط دستورالعملی که هیئت پیشنهاد و به تصویب انجمن می‌رسد، مشخص می‌شود.
 6. هیئت موظف است که فضای مناسبی که شکوفایی اقتصاد در اقلیم را به دنبال داشته باشد را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند و علاوه بر این نسبت به تهیه استراتژی و سیاست سرمایه‌گذاری اقدام و آن‌ها را برای تصویب و هماهنگی میان دفاتر در اقلیم به اطلاع انجمن برساند.

ماده 11

طبق قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان، اشخاصی که در پست‌های ریاست هیئت و یا مدیریت کل بکار گمارده می‌شوند باید از شرایط زیر برخوردار باشند.

 1. دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس بوده و تخصص لازم در حوزه مورد نظر را داشته باشد.
 2. مجرب و دارای حداقل 7 سال سابقه کار در زمینه فعالیت مربوطه باشد.

ماده 12

باید کلیه وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در اقلیم کردستان به احکامی که ویژه پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منطبق با اهداف این قانون بوده و از سوی هیئت صادر می‌شوند، پایبند باشند.

ماده 13

رئیس هیئت حق امضای قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج اقلیم که حقوق و وظایف آن‌ها از سوی رئیس هیئت مشخص می‌شود را در جهت انجام وظایف و دستوراتی که به آن‌ها می‌دهد و همچنین به منظور رسیدن به اهداف هیئت را برای خود محفوظ می‌دارد.

فصل دوم: قوانین انجمن عالی سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

ماده 14

اول: انجمن عالی سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان از ریاست هیئت وزرا به عنوان رئیس و معاون ریاست هیئت وزرا به عنوان معاون که در صورت عدم حضور رئیس، ریاست را به عهده می‌گیرد و با عضویت وزیران اقتصاد و دارایی، بازرگانی و صنایع، شهرداری‌ها، طرح و برنامه، کشاورزی و منابع آبی و رئیس هیئت سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود.

دوم:

 1. رئیس انجمن مجاز است هر وزیری را حسب مورد که موضوع مربوط به آن وزارت باشد به جلسه انجمن دعوت کند.
 2. انجمن مجاز است که نماینده بخش خصوصی مربوط به پروژه را احضار کند.
 3. انجمن اقدام به تنظیم بخشنامه در مورد جلسه انجمن و صدور قوانین می‌کند.

سوم: انجمن بر اساس قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان عراق دارای اختیارات زیر است.

 1. طرح و تدوین سیاست و استراتژی مربوط به سرمایه‌گذاری که هیئت پیشنهاد کرده است در چارچوب سیاست کلی اقلیم؛
 2. تصویب نقشه‌ها و برنامه فعالیت هیئت در چارچوب سیاست کلی اقلیم؛
 3. بازبینی گزارشات دوره‌ای رئیس هیئت در مورد انجام امور و پیشنهادات هیئت؛
 4. بازبینی موقعیت دارایی هیئت و تصویب پروژه بودجه سالانه؛
 5. تصویب قراردادهای وام و تسهیلات که در هیئت مطرح می‌شود با ضمانت دولت، بانک‌ها و سازمان‌های دارایی و طبق قوانین و سیستم‌های موجود، مشروط به اینکه فقط با هدف اقتصادی کردن فعالیت‌هایی که هیئت در حد و مرز مشخص به انجام می‌رساند صورت گیرد.
 6. طرح سیستم نظارت و پیگیری و سنجش امور سرمایه‌گذاری خارجی برای رفع موانع و مشکلات آتی؛
 7. تصویب مقررات داخلی هیئت.

بخش سوم: بودجه هیئت در قوانین سرمایه‌گذاری در عراق

ماده 15

هیئت دارای ردیف بودجه از بودجه کل اقلیم است.

فصل چهارم: صدور مجوز پروژه‌ها و میانجی‌گری

بخش اول: راهکارهای صدور مجوز پروژه‌ها

ماده 16

 1. بر اساس قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان و با هدف استفاده از معافیت‌ها و امتیازاتی که در این قانون موجود است سرمایه‌گذار باید مجوز تأسیس پروژه را از سوی هیئت اخذ کند.
 2. هیئت بنا به درخواست سرمایه‌گذار به صدور مجوز تأسیس پروژه و طبق شروطی که از سوی هیئت مشخص شده است اقدام می‌کند. هیئت باید طی مدت 30 روز از اتمام اخذ مدارک و شرایط فنی و قانونی و اقتصادی و طبق احکام این قانون و با در نظر گرفتن مقررات و معیارهایی که توسط هیئت تعیین می‌گردد، اقدام به صدور رأی کند.
 3. هیئت باید آراء و نظرات طرف‌های متخصص موضوع را در خصوص منافع صدور مجوز تأسیس، در نظر گرفته و طرف‌های مذکور نیز باید آراء خود را، مبنی بر موافقت یا عدم موافقت و یا تعدیل آن مشروط بر اینکه 30 روز از تاریخ صدور درخواست تجاوز نکند، اعلام نمایند. لازم به ذکر است که عدم پاسخگویی به معنی موافقت تلقی می‌شود از طرفی هم عدم موافقت باید دارای دلایل منطقی باشد.
 4. چنانچه با درخواست موافقت نشود، درخواست کننده دارای حق اعتراض است که باید اعتراض خود را طی مدت 15 روز پس از اعلام عدم موافقت، به ریاست انجمن تسلیم کند و ریاست انجمن ظرف مدت 30 روز به اعتراض رسیدگی و تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

بخش دوم: میانجیگری در قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

ماده 17

اختلافات سرمایه‌گذاری طبق قرارداد امضا شده میان طرفین حل شود و در صورتی که در قرارداد بندی در این خصوص وجود نداشته باشد، اختلاف به طریق دوستانه و با رضایت طرفین حل می‌شود. چنانچه رضایت طرفین حاصل نشود، طرفین می‌توانند به میانجی‌گری که احکام آن در قوانین اقلیم کردستان مشخص گردیده است و یا طبق احکام حل اختلافات هر توافقنامه بین‌المللی و یا دو جانبه که عراق یکی از طرفین آن باشد، مراجعه کنند.

قسمت سوم: احکام نهایی در قوانین سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان

ماده 18

سرمایه‌گذار حق زدن سند زمین‌هایی را که دارای نفت، گاز و یا منابع گران قیمت باشند را ندارد.

ماده 19

سرمایه‌گذاری که پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را به انجام می‌رساند باید ضمانت لازم را برای حفاظت از سرمایه شرکا را ارائه کند و هیئت نیز باید راهکارهای مطمئن و بانکی را برای صیانت از حقوق خود به کار گیرد.

ماده 20

امور مالی هیئت از سوی دیوان نظارت دارایی مورد نظارت و موشکافی قرار می‌گیرد.

ماده 21

تمامی مواردی که مفاد این قوانین مشمول آن‌ها نمی‌شوند، مشمول قوانین و راهکارهای کلی دیگری که به آن مربوط می‌شوند، هستند. مشروط بر اینکه با احکام این قانون مغایرتی نداشته باشد و در صورت اختلاف، احکام این قانون تفوق دارد.

ماده 22

رئیس انجمن اختیار صدور راهکارها و قوانین لازم برای تسهیل در اجرای این قوانین را دارا است.

ماده 23

هیئت وزرا و مراجع ذی‌ربط ملزم به اجرای احکام این قانون می‌باشند.

ماده 24

این قانون از تاریخ صدور لازم‌الاجرا است و در روزنامه رسمی (وقایع کردستان) منتشر می‌شود.

سخن آخر

در این مطلب سعی شد که مهم‌ترین قوانینی که برای شروع یک سرمایه‌گذاری در اقلیم کردستان عراق لازم و ضروری هستند مورد اشاره قرار گیرد. درک درست از این قوانین کمک زیادی به شرکت‌ها و اشخاص برای شروع سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here